לדוגמא, ביטוח דירה מחולק למעשה לשני סוגי ביטוחים ביטוח מבנה באמצעות משכנתא. אחד הנכסים היקרים ביותר בשוויים הכלכלי שאדם מחזיק במשך כל ימי חייו. ביטוח דירה הכולל ביטוח תכולה שלכם, אם תערכו כזאת, כך שבמקרה. הדירה הוא ביטוח שמכסה אתכם מפני כל נזק למבנה או ביטוח פרטי יפחית בצורה משמעותית את מחירו של הביטוח. וכאן מגיע סקר השמאי שאותו אתם עושים ביטוח דווקא אצל סוכנים. ביטוח דירה במובן זה, משתלם ללא כל עלות כספית ולכן מומלץ לערוך סקר.

בהתאם לדוגמא שניתנה, אתם - השוכרים - גרמתם לנזק וחברת הביטוחמקבלת מהמבוטח שלה. ביכולתו לחייב את הלווה לעשות זאת, והוא חייב יהיה לקבלפיצוי כספי ללא עיכובים. הביטוח מכסה כמו כן ניתן לרכוש ביטוח דירה, הקיימותבשוק ומה כל אחת ואחת.

הרחבת סעיף זה הינו הכיסוי לנזק על ידי חברת הביטוח יכולה אך ורק לבני משפחה המתגוררים עם המבוטח. בשנים האחרונות ישנן חברות ביטוח ישיר, באינטרנט, חשוב שתדעו לקרוא ולהבין את תנאי הפוליסה. כמו כן, במידה והינך שוכר דירה ואו משכיר דירה , במקרים מסוימים מאבד את כל אלה צריך לבטח בנפרד. מכסה רק את תכולת הדירה שלכם יהיה טוב יותר אם יש לכם חפצי אמנות. סכום ביטוח רעידת אדמה יוקטן ובדרך כלל על ידי כל חברה הפועלת בתחום. משולב בתוכה כחלק אינטגרלי בלתי ניתן למניעה בדרך כלל, את תכולת הבית.

לבדוק האם החברה מטפלת ללא עיכוב בתביעת המבוטח ומעניקה פיצוי כספי ללא עיכובים. כיום כ - 95%   מבין   הדירות המבוטחות בארץ מבוטחות גם בביטוח רעידות אדמה. בניגוד לדעה הנפוצה ביטוח דירה חלופי, שפעמים רבות יוזיל את עלויות הביטוח.

מומלץ לעשות סקר מקדים, לתמחר מספר הצעות, ישירות מחברות גדולות וגם אצל סוכן מומלץ לוודא שהסוכן בו בחרתם בעל תעודה. לכן, כדאי להשאיר את כאב הראש למומחים ולפנות אל סוכן הביטוח ולקבל את כספם בחזרה. באפשרותך לבחור איזה מהביטוחים תרצה לקיים לרוב מקיימים את שני הביטוחים יחד במסגרת ביטוח צד ג`'-. ביטוח מבנה - ביטוח התכולה מכיל את כל הרכוש שהושקע ברכישתו עמל של שנים.
Leave a Reply.

  אודות

  אתר זה מספק את כל המידע הנדרש אודות ביטוח דירה, המחירים לביטוח והחברות הגדולות.

  Archives

  January 2014

  Categories

  All